නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම
 

නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ, නව ලෝකයට ගැළපෙන තාක්ෂණික දැනුමත් සමඟ ඉදිරියට යාමට තොරතුරු තාක්ෂණය අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයකි. හදුන්වාදුන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයය පාසැල් සිසුන් අතර ජනප්‍රිය කරවමින් සහ අනෙකුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට පාසැල් සිසුන් හට තොරතුරු තාක්ෂණය රුකුලක් කර ගනිමින් අනාගතය සිසු ප්‍රජාවට පවරා දීමට කැපවීම අපගේ වගකීමයි.
වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට
 
ඊවීස්
 
 
 

 
මානිවත්ථ අභික්ඛම - නොනැවතී පෙරටම
  රශ්මි ධාරා - 2011 3 වන කලාපය  
 

අංගමුව නම් ගම සෑදුණු හැටි

උතුරුමැද පළාතේ, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, රාජාංගනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි මෙම කුඩා ගම් පියස සෑදී ඇත්තේ අතිතයේ එම ගම් පියසෙහි මෙල්ල කළ නොහැකි කුළු මීමකු සිටි අතර විටින්විට එම කුළුමීමාගෙන් එම ගමෙහි සිටි ගැමියන්ට කරදර සිදු විය.එම සිදුවූ කරදර වලට විසඳුමක් ලෙස එම ගම් පියසෙහි සිටි ජව සමිපන්න පුරුෂයකු එම කුළුමීමා මෙල්ල කොට එම කුළුමීමාගේ විශාල අං තට්ටුව ගලවා අතට ගත් බැවින් එම ගමට (අංගත් පුරය) ලෙස නම ප‍ට බැඳිනි. වර්තමානයේ දි එම ගම් පියස අංගමුව ලෙස නම් කළ බව ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙයි. දැනට එම ගමෙහි පවුල් 400ක් පමණ ජීවත් වෙති.

නිර්මාණය

ඩී.සුදේශ් දුලංග දිසානායක
අංගමුව යාය 06 මහා විද්‍යාලයය
8 ශ්‍රේණිය

 
 

 

 
     
     
 
 

 

 

වෙබ් අඩවිය

ආරම්භ කළ දිනය

2007.03.19

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ
2011.12.02
 
අළුත් පුවත්
 
2011 තෙවන වාර පරීක්ෂණය නොවැම්බර් මස 24 වන දා සිට දෙසැම්බර් මස 05 වනදා දක්වා
 
රශ්මි ධාරා 2012 පළමු කලාපය සඳහා නිර්මාණ භාර ගැනීම දැන් සිදු කෙරේ.
 
 

නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම

සියළු හිම්කම් ඇවිරිණි ©පරිගණක ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය, අංගමුව යාය 06 මහා විද්‍යාලයය

වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය : එල්.ටී.ආර්. තුසිත කුමාර (ප.ඉ.ම.භාර) සමඟ වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කණ්ඩායම