නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම
 

නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය යටතේ, නව ලෝකයට ගැළපෙන තාක්ෂණික දැනුමත් සමඟ ඉදිරියට යාමට තොරතුරු තාක්ෂණය අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයකි. හදුන්වාදුන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයය පාසැල් සිසුන් අතර ජනප්‍රිය කරවමින් සහ අනෙකුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට පාසැල් සිසුන් හට තොරතුරු තාක්ෂණය රුකුලක් කර ගනිමින් අනාගතය සිසු ප්‍රජාවට පවරා දීමට කැපවීම අපගේ වගකීමයි.
වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට
 
ඊවීස්
 
 
 
 
රාජාංගනය/අංගමුව ජලාශ
 

ජලාශ

 
මානිවත්ථ අභික්ඛම - නොනැවතී පෙරටම
 

රාජාංගනය ගොවි ජනපදයේ කොටසක් වන අංගමුව යාය 06 ගම්මානය මෙම ප්‍රදේශයේ පාරම්පරික ජනතාවගෙන් මෙන්ම, විවිධ ප්‍රදේශ වලින් පැමිණ පදිංචි වූ ජනතාවගෙන්ද සංකලනය වූ ප්‍රදේශයකි.

බහුතරයක් ජනතාවගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපායන මාර්ගය ගොවිතැන වන අතර වැව් ආශ්‍රිතව ධීවර කර්මාන්තය ද, විවිධ ස්වයං රැකියා මෙන්ම රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා වල නිරත වූවන් ද මෙහි ජීවත් වේ.

රාජාංගනය ගොවි ජනපදය රාජාංගනය ජලාශයෙන් හා අංගමුව ජලාශයෙන් පෝෂණය වන අතර යල සහ මහ යන කන්න දෙකම වගා කළ හැකි ප්‍රදේශයකි.

ආඬිගල රජමහා විහාරය අංගමුව ප්‍රදේශයේ පවතින පෞරාණීක නටඹුන් සහිත ආගමික ස්ථානයක් වන අතර එහි පැරණි සෙල්ලිපි ද දක්නට ලැබේ.

 
     
 

 

 
     
     
 
 

 

 

වෙබ් අඩවිය

ආරම්භ කළ දිනය

2007.03.19

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ
2011.12.02
 
අලුත් පුවත්
 
2012 වර්ෂයේ දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව සිදු කරන සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය යටතේ ප්‍රදේශයේ මාර්ග කිහිපයක් ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියාව ආරම්භ කර තිබේ.
 
 
 
 

නිවස්න | පාසලේ ඉතිහාසය | පාසල් පැතිකඩ | අධ්‍යාපනය | විභාග ප්‍රතිඵල | පරිගණක මධ්‍යස්ථානය | ව්‍යාපෘති | සිසු නිර්මාණ | අපේ ගම

සියළු හිම්කම් ඇවිරිණි ©පරිගණක ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය, අංගමුව යාය 06 මහා විද්‍යාලයය

වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය : එල්.ටී.ආර්. තුසිත කුමාර (ප.ඉ.ම.භාර) සමඟ වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කණ්ඩායම